หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลแม่สรวย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
นายอาคม จันต๊ะมา
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สรวย
เทศบาลตำบล
แม่สรวย
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย [ 14 ก.ย. 2566 ]  อ่าน : 42  
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 [ 14 ก.ย. 2566 ]  อ่าน : 57  
 
ระเบียบว่าด้วยการขออนุญาตใช้ห้องประชุมเทศบาลตำบลฯ [ 14 ก.ย. 2566 ]  อ่าน : 48  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการฯ [ 14 ก.ย. 2566 ]  อ่าน : 55  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ [ 14 ก.ย. 2566 ]  อ่าน : 48  
 
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 [ 14 ก.ย. 2566 ]  อ่าน : 52  
 
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 [ 14 ก.ย. 2566 ]  อ่าน : 51  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 [ 14 ก.ย. 2566 ]  อ่าน : 57  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไข [ 14 ก.ย. 2566 ]  อ่าน : 53  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 14 ก.ย. 2566 ]  อ่าน : 56  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) [ 14 ก.ย. 2566 ]  อ่าน : 59  
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 14 ก.ย. 2566 ]  อ่าน : 48  
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 14 ก.ย. 2566 ]  อ่าน : 52  
 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 [ 14 ก.ย. 2566 ]  อ่าน : 84  
 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 [ 14 ก.ย. 2566 ]  อ่าน : 46  
 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจาการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 [ 14 ก.ย. 2566 ]  อ่าน : 52  
 
(1)    
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลแม่สรวย
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
จำนวนผู้เข้าชม 63,158 เริ่มนับ 4 ธ.ค. 2566
จัดทำโดย : NAXsolution.com