หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลแม่สรวย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
นายอาคม จันต๊ะมา
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สรวย
เทศบาลตำบล
แม่สรวย
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
" เป็นเลิศบริการ บ้านเมืองน่าอยู่
ภูมิทัศน์งามตา พัฒนาคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจก้าวไกล รวมใจพัฒนา "
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลแม่สรวย
 
นายอาคม จันต๊ะมา
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สรวย
 
" ยึดหลักธรรมาภิบาล
ประสานงานการพัฒนาประชาชนมีความสุข "
วิสัยทัศน์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สรวย
 
พันธกิจ
 
    ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริการเพื่อให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
    ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารราชการ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเพื่อการนันทนาการ
    จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดจนการวางผังเมือง
    ยกระดับการศุกษาของประชาชนทุกระดับ ส่งเสริมให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
    ส่งเสริมอาชีพ และสร้างรายได้
    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์
  พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และการเกษตร
  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานอย่าง
เป็นระบบ นำเครื่องจักร และบุคลากรสู่ชุมชน
  พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
กลยุทธ์
  ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคคล และคุณภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานสากล สร้างผลิตภัณฑ์แบรนด์เทศบาลแม่สรวย ทั้งสมุนไพร พืชเศรษฐกิจ กลุ่มน้ำพริก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน
  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนในชุมชน อาทิ ตลาดร้านค้าชุมชน โฮมเสตย์ ตลาดนัดเทศบาล ฯลฯ
  ส่งเสริม อนุรักษ์ ด้านศาสนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
กลยุทธ์
  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐานการศึกษาและพัฒนาภาษาสู่การค้า (อังกฤษ จีน
เมียนมาร์)
  ส่งเสริม และพัฒนาการศึกษาแก่เยาวชน เพื่อให้เด็ก และเยาวชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพราะทุกเสียงมีค่าต้องนำสู่การพัฒนาต่อไป
  ส่งเสริม และพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพแก่ชุมชน รวมถึงพัฒนาน และอาชีพ
สู่รายได้ที่มั่นคง
  ส่งเสริม และพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น
  ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข
  ส่งเสริม และสนับสนุนด้านกีฬาแก่เยาวชนสู่อนาคต
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลแม่สรวย
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
จำนวนผู้เข้าชม 63,245 เริ่มนับ 4 ธ.ค. 2566
จัดทำโดย : NAXsolution.com